luni, 29 august 2016

29.08.2016, şedinţa Consiliului Consultativ al AJOFM B-N      În data de 29 august 2016, s-a desfăşurat la sediul AJOFM Bistriţa-Năsăud şedinţa de Consiliu Consultativ. Din partea AJOFM Bistriţa – Năsăud a participat doamna director executiv Râpan Otilia. Ordinea de zi la această şedintă de Consiliu Consultativ a fost următoarea :
1.Noi programe de formare profesională organizate de A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud;
2.Orientarea tinerilor pe piaţa muncii; protocoale de colaborare încheiate în anul
2016 între A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud şi unităţi de învăţământ din judeţ; 
3.Diverse;


marți, 28 iunie 2016

Finalizare program de formare profesională “îngrijitoare bătrâni la domiciliu”

Astăzi 28 iunie 2016, la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud a avut loc examenul de absolvire pentru programul de formare profesională de “îngrijitoare bătrâni la domiciliu”. Cursul de calificare de “îngrijitoare bătrâni la domiciliu” s-a desfăşurat prin Centrul de Formare Profesională Bistriţa în perioada 12.04.2016 – 24.06.2016. Clasa a fost formată din 14 persoane care au beneficiat de gratuitate în formare profesională fiind persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi).
Pregatirea teoretică s-a  desfăşurat la sălile de curs ale Centrului de Formare Profesională Bistriţa, iar cea practică la Căminul Pentru Persoane Vârstnice Bistriţa, conform Protocolului de Colaborare nr.250 din 18.01.2016.
Programul  a cuprins un număr de 360 de ore de pregătire, din care pentru teorie au fost alocate 120 de ore, iar pentru practică 240 de ore.
Competenţele  dobândite în urma absolvirii acestui program de formare sunt:
- comunicarea la locul de muncă;
- aplicarea NPM şi PSI;
- asigurarea condiţiilor igienico-sanitare;
- asigurarea perfecţionării profesionale;
- completarea fişei de îngrijiri a persoanei asistate;
- gestionarea resurselor alocate;
- planificarea activităţii zilnice;
- acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată;
- acordarea primului ajutor persoanei asistate;
- asigurarea confortului bătrânului asistat;
- asistarea alimentaţiei şi administrarea alimentelor;
- mobilizarea şi transportul bătrânului asistat;
- mobilizarea şi transportul persoanei asistate imobilizate;
- respecarea şi aplicarea prescripţiilor medicale;
- supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate;
Aceasta este prima serie de absolvenţi ai cursului de “Îngrijitoare bătrâni la domiciliu”.

Otilia Râpan

Director Executiv

vineri, 17 iunie 2016

Finalizare program de formare profesională “Contabil”Un nou examen de absolvire a avut loc astăzi, 16 iunie 2016, la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud  pentru programul de formare profesională de “contabil”. Cursul de specializare de “contabil” cod COR 331302 s-a desfasurat prin Centrul de Formare Profesională Bistriţa în perioada 21.03.2016 – 15.06.2016. Clasa a fost formată din 23 de persoane care au beneficiat de gratuitate în formare profesională fiind persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi). Cei 23 de cursanţi care au finalizat 354 ore de pregătire, au participat la examenul final pentru obţinerea certificatului de absolvire de contabil.

Printre cele mai importante competenţe dobândite în urma absolvirii acestui program de specializare se numără: - întocmirea şi completarea documentelor primare, contarea operaţiunilor patrimoniale, efectuarea de calcule specifice, completarea registerelor contabile, întocmirea balanţei de verificare, întocmirea bilanţului contabil, etc.


joi, 21 aprilie 2016

21 APRILIE 2016, EXAMEN CURS “INSPECTOR RESURSE UMANE”

In perioada 19.02.2016 – 20.04.2016 s-a desfasurat prin Centrul de Formare Profesionala Bistrita programul de formare profesională  “inspector resurse umane”. Acesta a fost un program de perfecţionare, la care participanţii au trebuit să fie absolvenţi de liceu. Codul COR al ocupaţiei este 333304. Cursul a durat 8 săptămâni, programa de pregatire a cuprins 240 ore, din care pregatirea teoretică  84 ore, iar cea practică 156 ore.
Clasa a fost formata din 26 de persoane, toti someri indemnizati si neindemnizati aflati in baza de date a AJOFM Bistrita – Nasaud, care au beneficiat de gratuitate in formarea profesionala.
Toate persoanele inscrise si participante la curs l-au si absolvit cu examen in data de 21.04.2016.

Dintre disciplinele studiate în cadrul acestui curs, amintim: - întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului; organizarea recrutării personalului; întocmirea, operarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor; întocmirea statului de plată pentru personalul angajat; administrarea bazei de date de evidenţă a personalului;  comunicarea cu angajaţii, etc.


Săptămâna “ŞCOALA ALTFEL” la AJOFM Bistriţa – Năsăud


            În perioada 18 - 22 aprilie 2016, la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea a Forţei de                     Muncă  Bistriţa - Năsăud se desfăşoară activităţi cuprinse în Programul Naţional Educaţional               “Şcoala  Altfel”. 
În această perioadă, elevi ai instituţiilor de învăţământ din judeţul Bistriţa – Năsăud şi în special din municipiul Bistriţa vizitează sediul agenţiei şi participă la sesiuni de informare, consiliere şi orientare profesională.

Calendarul activităţilor:
Luni, 18 aprilie, prima zi a “Şcolii Altfel”, la sediul agentiei au venit elevii clasei a VIII-a D de la Colegiul Naţional “Andrei Mureşanu” din Bistriţa. Cu aceasta ocazie, elevii au efectuat un tur complet al agenţiei, după care au avut posibilitatea de a accesa aplicaţia electronică InterOptions, precum şi platformele online Career4U şi SpuneSpo din cadrul Centrului de consiliere SpuneSpo. Platformele de orientare vocaţională şi în carieră amintite au fost elaborate şi dezvoltate în urma implementării proiectelor europene POS-DRU în perioada anilor 2012-2014. Totodată, s-au discutat subiecte privind tendinţele pieţei muncii actuale, subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea elevilor, problematica calificării şi a celor mai solicitate ocupaţii şi meserii de pe piaţa muncii.
Marti, 19 aprilie, agenţia a fost vizitată de elevii claselor a VIII-a de la Şcoala Gimnazială din Viişoara. Elevii au parcurs atât testul InterOption cât şi platforma Career4u şi SpuneSpo. Ulterior, pentru această serie de elevi s-a discutat mai pe larg problematica formării profesionale. S-au prezentat programele de formare profesională organizate de agenţie şi condiţiile de acces pentru persoanele cu nivelul de studii 1 (8 clase). S-a efectuat un tur al agenţiei de ocupare şi s-au distribuit pliante şi broşuri cuprinzând informaţii relevante pentru tineri.
Miercuri, 20 aprilie, au vizitat agenţia elevii claselor a VIII-a A, C şi D de la Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga” din Bistriţa. După parcurgerea platformelor electronice de orientare profesională, elevii au descoperit meserii “inedite” pentru ei cum ar fi Toxicolog, Somelier sau Technician ecolog.
Joi, 21 aprilie, a venit rândul elevilor clasei a VIII-a A de la Colegiul Naţional “Liviu Rebreanu” din Bistriţa şi a claselor a VIII-a A şi B de la Şcoala Gimnazială Tureac. Şi ei au parcurs platformele on-line Career4U şi Spune Spo din cadrul Centrului de consiliere SpuneSpo.
Vineri, 22 aprilie, va urma vizita unei alte clase de a VIII-a de la Colegiul Naţional “Liviu Rebreanu” din Bistriţa.

Aceaste acţiuni cu durată de o săptămână, susţinute de către consilierul de orientare profesională al AJOFM Bistriţa – Năsăud au drept scop informarea şi orientarea elevilor din perspectiva dezvoltării lor profesionale, dar şi a cunoaşterii tendinţelor de dezvoltare economică. Astfel elevii se pot  acomoda mai usor cu realitatea pieţei muncii.


joi, 14 aprilie 2016

Bursa Generală a Locurilor de Muncă, 14 aprilie 2016            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud a organizat în                   data de 14 aprilie 2016, Bursa Generala a Locurilor de Muncă.

Au fost prezenţi 75 de agenţi economici, care au oferit 621 de locuri de muncă vacante.
La aceasta bursă au participat 745 persoane, pe lânga şomerii indemnizaţi şi neindemnizaţi înscrişi în baza de date a agenţiei remarcându-se şi elevi din clasele terminale de la trei licee din Bistriţa, pentru care aceasta bursă a fost primul contact cu piaţa muncii.
De asemenea, au partivipat 10 persoane private de libertate aflate în Penitenciarul Bistriţa, care execută pedeapsă în regim deschis şi semideschis.
Membrii din Consiliul Consultativ al AJOFM Bistriţa - Năsăud au participat şi ei la bursă.
Dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, 285 au fost selectate în vederea interviului de angajare, care se va desfaşura ulterior la sediul angajatorului. Rezultatele finale privind încadrarea în muncă urmare a bursei, vor putea fi cuantificate peste o lună.
Apreciem în mod deosebit prezenţa la eveniment a Prefectului judeţului Bistriţa - Năsăud, domnul Frenţ Ovidiu – Victor, ca fiind un factor motivaţional în vederea întăririi solidarităţii şi coeziunii tuturor factorilor responsabili din sfera economică, socială şi instituţională.marți, 5 aprilie 2016

5 aprilie 2016, finalizare program de formare profesionala “lucrator in comert”


In data de 05.04.2016, la sediul AJOFM Bistrita - Nasaud a avut loc examenul de absolvire pentru programul de formare profesionala in ocupatia  “Lucrator in comert”, desfasurat prin Centrul de Formare Profesionala Bistrita.
De acest program de formare profesionala au beneficiat un numar de 26 de someri indemnizati si neindemnizati, care au parcurs in perioada 26.01.2016 - 01.04.2016 un numar de 360 ore de pregatire (120 ore pregatire teoretica si 240 ore  pregatire practica ) .
Buna pregatire a absolventilor s-a reliefat prin notele bune si foarte bune obtinute in urma examenului de absolvire. 
Lectorul acestui curs a fost domnul Mihalciuc Nicolae, cursul fiind coordonat de Fechete Aurica consilier in cadrul AJOFM B-N.    
In urma absolvirii acestui program de calificare  participantii au dobandit urmatoarele competente profesionale.
-prezentarea produselor si serviciilor aferente vanzarii ;
-promovarea imaginii standului;
-crearea mediului ambient necesar vanzarii;
-aplicarea procedurilor de calitate;
-comunicarea cu clientii la locul de munca;
-intocmirea documentelor specifice activitatii de vanzare;
-efectuarea vanzarii;
         -incasarea contravalorii marfii, etc.