joi, 18 ianuarie 2018

18 ianuarie 2018, examen curs “instalator instalatii tehnico - sanitare si de gaze”

In perioada 16.08.2017 – 11.01.2018 s-a desfasurat prin Centrul de Formare Profesionala Bistrita din cadrul AJOFM Bistrita - Nasaud, cursul de calificare in meseria de “instalator instalatii tehnico- sanitare si de gaze”, cod  COR 713622.
Clasa a fost formata din 17 someri, care au beneficiat de gratuitate in formarea profesionala.
Absolventii acestui program de formare profesionala beneficiaza de urmatoarele competente profesionale:
-          Montarea instalatiilor interioare de canalizare;
-          Montarea instalatiilor interioare de apa de consum menajer;
-          Montarea obiectelor sanitare, a accesorilor si a utilajelor folosite in instalatii sanitare;
-          Montarea instalatiilor interioare de gaze naturale;
-          Montarea aparatelor de utilizare a gazului;
-          Intretinerea instalatiilor interioare de gaze naturale si a celor sanitare;

-          Etc.
joi, 11 ianuarie 2018

11 IANUARIE 2018, EXAMEN CURS “INSPECTOR RESURSE UMANE”


In perioada 07.11.2017 – 09.01.2018 s-a desfasurat prin Centrul de Formare Profesionala Bistrita programul de formare profesională “inspector resurse umane”. Acesta a fost un program de perfecţionare, la care participanţii au trebuit să fie absolvenţi de liceu. Codul COR al ocupaţiei este 333304. Cursul a durat 8 săptămâni, programa de pregatire a cuprins 240 ore, din care pregatirea teoretică  84 ore, iar cea practică 156 ore.
Clasa a fost formata din 27 de cursanti, someri indemnizati si neindemnizati aflati in baza de date a AJOFM Bistrita – Nasaud, care au beneficiat de gratuitate in formarea profesionala.
Dintre disciplinele studiate în cadrul acestui curs, amintim:
 - întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului;
-  organizarea recrutării personalului;
- întocmirea, operarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
- întocmirea statului de plată pentru personalul angajat;
- administrarea bazei de date de evidenţă a personalului; 

- comunicarea cu angajaţii, etc.


marți, 28 noiembrie 2017

28 noiembrie 2017, examen curs “Comunicare in limba engleza”

Cei 28 de cursanti care au finalizat programul de formare profesionala de initiere “Comunicare in limba engleza”, au participat in data de 28 noiembrie 2017 la examenul final de absolvire.
In perioada 24.10.2017 – 27.11.2017 s-a desfasurat prin Centrul propriu de Formare Profesionala din cadrul AJOFM Bistrita - Nasaud cursul de initiere – comunicare in limba engleza. Cei 28 de participanti la curs au beneficiat de gratuitate, deoarece au fost someri inregistrati in baza de date a agentiei. Durata programului de formare profesionala “comunicare in limba engleza” a fost de 90 de ore, din care teorie 30 de ore si practica 60 de ore.

Obiectivul general al acestui curs a fost realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa in limba engleza ( ex. Prezentarea propriei persoane in limba engleza; Utilizarea expresiilor zilnice; Cunoasterea meseriilor si descrierea propriei meserii, etc.)  
luni, 27 noiembrie 2017

27.11.2017, Şedinţă de Consiliu Consultativ la AJOFM Bistriţa – Năsăud


În data de 27 noiembrie 2017, directorul executiv al AJOFM Bistriţa-Năsăud, doamna Râpan Otilia a organizat la sediul institutiei, şedinţa de Consiliu Consultativ. 
Pe ordinea de zi, s–a discutat despre stadiul realizării Programului de Ocupare a Forţei de Muncă al AJOFM Bistriţa – Năsăud la data de 15 noiembrie 2017, programele de formare profesională organizate prin Centrul propriu de Formare Profesională  şi rezultatele Burselor Locurilor de Muncă organizate în anul 2017 de către AJOFM Bistriţa – Năsăud.
joi, 26 octombrie 2017

26.10.2017, finalizare program de formare profesionala de “lucrator in comert” la AJOFM Bistrita - Nasaud

Programul de formare profesionala de “lucrator in comert” s-a desfasurat in perioada 11.08.2017 - 24.10.2017, cu examenul de absolvire organizat in data de 26.10.2017.  
De acest program de formare profesionala au beneficiat un numar de 15  someri indemnizati si neindemnizati, care au parcurs 360 ore de pregatire (120 ore pregatire teoretica si 240 ore  pregatire practica ) .
Buna pregatire a absolventilor s-a reliefat prin notele bune si foarte bune obtinute in urma examenului de absolvire. 
In urma absolvirii acestui program de calificare  participantii au dobandit urmatoarele competente profesionale.
-prezentarea produselor si serviciilor aferente vanzarii ;
-promovarea imaginii standului;
-crearea mediului ambient necesar vanzarii;
-aplicarea procedurilor de calitate;
-comunicarea cu clientii la locul de munca;
-intocmirea documentelor specifice activitatii de vanzare;
-efectuarea vanzarii;

        -incasarea contravalorii marfii, etc.     


luni, 23 octombrie 2017

Elevii claselor a Vlll a ai Colegiului Național „Andrei Mureșanu” în vizită la A.J.O.F.M. Bistriţa - Năsăud

Astăzi, 23 octombrie 2017, elevii Colegiului Național „Andrei Mureșanu” din Bistriţa s-au bucurat de un alt tip de program școlar decât cel obișnuit, şi acesta s-a datorat săptămânii ,,Școala altfel”. În loc de ore la clasă, elevii a claselor a Vlll-a, A,C şi D au participat la acţiunea de informare, consiliere şi orientare profesională desfăşurată la Centrul de Informare şi Consiliere “SpuneSpo” din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud.
Cu această ocazie, elevii au efectuat un tur complet al agenţiei, după care au avut posibilitatea de a accesa aplicaţia electronică “InterOptions”, prin care au putut afla ce meserie li se potriveşte, prin aplicarea bateriei de teste de orientare.

Acţiunea a fost susţinută de către consilierul de orientare profesională al AJOFM Bistriţa – Năsăud.vineri, 20 octombrie 2017

Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi 2017

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud a organizat astăzi, 20 octombrie 2017, Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi.
·         Număr agenţi economici participanţi la bursă = 53;
·         Număr locuri de muncă oferite = 581;
·         Număr de absolvenţi de învăţământ participanţi la bursă = 211;

·         Numar de absolvenţi de învăţământ selectaţi în vederea încadrării în muncă = 68;