marți, 28 februarie 2017

28.02.2017, şedinţă de Consiliu Consultativ la A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud

În data de 28 februarie 2017, s-a desfăşurat la sediul AJOFM Bistriţa-Năsăud şedinţa de Consiliu Consultativ. Din partea AJOFM Bistriţa – Năsăud a participat doamna director executiv Râpan Otilia.
Ordinea de zi:
1.Programul de ocupare al AJOFM Bistriţa – Năsăud pentru anul 2017 ( prima de activare, prima de mobilitate : prima de încadrare şi prima de instalare);
2.Locuri de muncă în Uniunea Europeană oferite lucrătorilor români prin intermediul Reţelei EURES România;

3.Diverse;

luni, 30 ianuarie 2017

30.01.2017, şedinţă de Consiliu Consultativ la A.J.O.F.M. Bistriţa – NăsăudÎn data de 30 ianuarie 2017, s-a desfăşurat la sediul AJOFM Bistriţa-Năsăud şedinţa de Consiliu Consultativ. Din partea AJOFM Bistriţa – Năsăud a participat doamna director executiv Râpan Otilia.
Ordinea de zi:
1.Formarea profesională prin AJOFM Bistriţa – Năsăud în anul 2017;
2.Informare privind prevederile H.G.1050/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

Pe lângă temele aflate pe ordinea de zi, directorul executiv a prezentat modificările legislative aduse de O.U.G. nr. 6/2017 care aduce completări Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

vineri, 25 noiembrie 2016

25.11.2016, şedinţă de Consiliu Consultativ la A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud


În data de 25 noiembrie 2016, s-a desfăşurat la sediul AJOFM Bistriţa-Năsăud şedinţa de Consiliu Consultativ. Din partea AJOFM Bistriţa – Năsăud a participat doamna director executiv Râpan Otilia.
Pe langa temele aflate pe ordinea de zi, directorul executiv a prezentat modificarile legislative aduse de OUG 60/2016 la Legea nr.72/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, care vor veni in sprijinul somerilor si al angajatorilor.


miercuri, 23 noiembrie 2016

23 noiembrie 2016, examen curs "stilist protezist de unghii" la AJOFM B-N


In perioada 25.10.2016 – 21.11.2016 s-a desfasurat prin Centrul de Formare Profesionala Bistrita programul de formare profesională “stilist protezist de unghii”. Codul COR al ocupaţiei este 514208, iar programa de pregatire a cuprins 120 ore, din care pregatirea teoretică 40 ore, iar cea practică 80 ore.
Clasa a fost formata din 14 persoane, 13 dintre ele beneficiind de gratuitate in formarea profesionala fiind someri indemnizati si neindemnizati aflati in baza de date a AJOFM Bistrita – Nasaud.
Examenul de absolvire a avut loc in data de 23.11.2016.


luni, 21 noiembrie 2016

21 NOIEMBRIE 2016, EXAMEN CURS “INSPECTOR RESURSE UMANE”


In perioada 23.09.2016 – 18.11.2016 s-a desfasurat prin Centrul de Formare Profesionala Bistrita programul de formare profesională “inspector resurse umane”. Acesta a fost un program de perfecţionare, la care participanţii au trebuit să fie absolvenţi de liceu. Codul COR al ocupaţiei este 333304. Cursul a durat 8 săptămâni, programa de pregatire a cuprins 240 ore, din care pregatirea teoretică  84 ore, iar cea practică 156 ore.
Clasa a fost formata din 16 de persoane, toti someri indemnizati si neindemnizati aflati in baza de date a AJOFM Bistrita – Nasaud, care au beneficiat de gratuitate in formarea profesionala.

Toate persoanele inscrise si participante la curs l-au si absolvit cu examen in data de 21.11.2016. 


marți, 15 noiembrie 2016

Finalizarea primelor cursuri de specializare de “Formator” şi “Manager proiect” la AJOFM Bistriţa - Năsăud


Două noi examene de absolvire au avut loc astăzi, 15 noiembrie 2016, la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud  pentru programele de formare profesională de “Formator” şi “Manager proiect”. Sunt primele două serii de cursanţi la AJOFM Bistriţa – Năsăud care obţin o diplomă în aceste ocupaţii.
Cursul de specializare de “formator” cod COR 242401 s-a desfasurat prin Centrul de Formare Profesională Bistriţa în perioada 27.09.2016 – 07.11.2016. Clasa a fost formată din 28 de persoane, 4 dintre ele beneficiind de gratuitate în formare profesională fiind persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (şomeri indemnizaţi).
Toţi cei 28 de cursanţi care au participat la examenul de absolvire, l-au promovat.
Dintre unităţile de competenţă specifice care sunt dobândite la absolvirea cursului de specializare de “formator” , amintim:
- pregătirea programului;
- realizarea activităţilor de formare;
- evaluarea participanţilor la formare;
- aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare;
- marketing-ul formarii;
- proiectarea programelor de formare;
- organizarea programelor şi a stagiilor de formare;
- evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare;

Cursul de specializare de “manager proiect” cod COR 242101 s-a desfasurat prin Centrul de Formare Profesională Bistriţa în perioada 27.09.2016 – 31.10.2016. Clasa a fost formată din 25 de persoane, 14 dintre ele beneficiind de gratuitate în formare profesională fiind persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi).
Toţi cei 25 de cursanţi care au participat la examenul de absolvire, l-au promovat.
Dintre unităţile de competenţă specifice dobândite la absolvirea cursului de specializare de “manager proiect”, amintim:
- stabilirea scopului proiectului;
- stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului;
- planificarea activităţilor şi jalonarea proiectului;
- gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect;
- realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect;
- managementul riscurilor;
- managementul echipei de proiect;
- managementul comunicării în cadrul proiectului;
- managementul calităţii proiectului;


Aceste două programe de formare profesională s-au adresat doar absolvenţilor de studii superioare, care vor putea să-şi folosească abilităţile dobândite în implementarea proiectelor cu finanţare internă sau externă.luni, 7 noiembrie 2016

“Săptămâna altfel” la AJOFM B-N cu elevii Şcolii Gimnaziale “Lucian Blaga” din Bistriţa


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud continuă activitatea de informare şi consiliere în carieră adresată tinerilor din şcolile bistriţene şi de aceea în “Săptămâna altfel” dedicată activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare din cadrul programului naţional “Să ştii mai multe, să fii mai bun!” organizat de Ministerul Educaţiei, 2 clase a Vlll- a din cadrul Şcolii Gimnaziale “Lucian Blaga” din Bistriţa au vizitat în data de 4 noiembrie 2016 sediul A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud. Cu această ocazie, elevilor li s-au aplicat baterii de teste de orientare “InterOptions” pentru a afla ce meserie li se potriveşte.  Totodată, le-a fost prezentată de către consilierul de orientare profesională al agentiei platforma  online “CAREER4U” pentru testare, care a fost dezvoltată în cadrul proiectului DIGI-GUIDANCE, proiect european în care AJOFM Bistriţa-Năsăud a avut calitatea de partener.