joi, 18 decembrie 2014

Conferinta de presa AJOFM B-N, 18 decembrie 2014

BILANŢ
A.J.O.F.M B-N
2014

1)               PRIN PROGRAMUL DE OCUPARE NE-AM PROPUS SĂ INCADRĂM, IN  ANUL 2014, PRIN IMPLEMENTAREA MĂSURILOR ACTIVE UN NUMĂR DE 6500 PEROANE, AM REUŞIT PÂNĂ LA ACEASTĂ DATĂ SĂ INCADRĂM 6204 PERSOANE, CEEA CE INSEMNĂ 95,45 % DIN INDICATOR, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
ü 2514 DIN MEDIUL URBAN
ü 3690 DIN MEDIUL RURAL
ü 1593 CU VÂRSTA SUB 25 ANI
ü 1353 CU VÂRSTA INTRE 25 ŞI 35 ANI
ü 1313 CU VÂRSTA INTRE 35 ŞI 45 ANI
ü 1945 CU VÂRSTA PESTE 45 ANI
DIN TOTALUL DE 6204 ŞOMERI ANGAJAŢI :
Ø 1088 ŞOMERI SUNT INCADRATI LA ANGAJATORI CARE BENEFICIAZĂ DE SUBVENŢII ;
Ø 423 ŞOMERI AU BENEFICIAT DE FACILITĂŢI (mobilitate şi stimularea angajării )

2)               ALTĂ ACTIVITATE IMPORTANTĂ ESTE CEA DESFĂŞURATĂ PRIN CENTRUL PROPRIU DE FORMARE PROFESIONALĂ, PRIN CARE ANUL ACESTA AM DERULAT UN NUMĂR DE 39 PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ (UN PROGRAM S-A DESFĂŞURAT LA PENITENCIARUL  BISTRIŢA LA CARE AU PARTCIPAT UN NUMĂR DE  20 PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE IN MESERIA DE ,, LUCRĂTOR IN CULTURA PLANTELOR ,,) .
DIN CELE 38 PROGRAME DESTINATE ŞOMERILOR:
Ø   5  PROGRAME DE INIŢIERE ( Operator Calculator şi Limba Engleză)
Ø 30  PROGRAME DE CALIFICARE/RECALIFICARE (Bucătar, Coafor,
Cosmetician, Dulgher, Instalator, Lucrător Comercial, Manichiurist, Maseur, Ospătar, Patiser, Lucrător in structuri pentru construcţii, Mecanic auto, Frizer, Coşar ).
Ø 1 PROGRAM DE PERFECŢIONARE (inspector resurse umane )
Ø 3 PROGRAME DE SPECIALIZARE ( contabil )
IN ACEST AN AM AVUT 4 CALIFICĂRI NOI
ü LIMBA ENGLEZĂ - curs de iniţiere;
ü COŞAR – curs de calificare;
ü INSPECTOR RESURSE UMANE – curs de perfecţionare;
ü CONTABIL – curs de specializare.

3)               LA PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ IN ANUL 2014 AU PARTICIPAT:
Ø 844 ŞOMERI
§  477 ŞOMERI INDEMNIZAŢI
§  367   ŞOMERI NEINDEMNIZAŢI
Ø IN ACESTAN AU ABSOLVIT PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ 644 ŞOMERI .
Ø 478 ŞOMERI AFLAŢI IN PERIOADA DE MONITORIZARE AU FOST INCADRAŢI CA URMARE A PARTICIPĂRII LA ACESTE PROGRAME.

4)               BURSELE LOCURILOR DE MUNCĂ AU CONSTITUIT UN ALT ASPECT IMPORTANT DIN ACTIVITATEA INSTITUŢIEI IN ACEST AN , ASTFEL CĂ PE LÂNGĂ CELE 2 BURSE TRADIŢIONALE  (Bursa Generală , Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi ) A  MAI FOST ORGANIZATĂ IN LUNA NOIEMBRIE O BURSA LA CERERE.  LA ACESTE ACŢIUNI AU PARTICIPAT :
Ø 157 AGENŢI ECONOMICI PARTICIPANŢI
Ø 1136 PERSOANE AFLATE IN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ
Ø 1062 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE DECLARATE DE AGENŢII ECONOMICI LA ACESTE ACŢIUNI

luni, 8 decembrie 2014

Conferinta Intermediara a Proiectului "Integrarea sistemului informatic al ANOFM cu alte sisteme informatice"           
În perioada 2 – 3 decembrie 2014 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a organizat la Sibiu, Conferinţa Naţională Intermediară a proiectului “Integrarea Sistemului Informatic al ANOFM cu alte Sisteme Informatice” POSDRU/123/4.1/S/130546.
Prin obiectivele sale, proiectul îşi propune eficientizarea activităţii structurilor Serviciului Public de Ocupare cu ajutorul interogării şi gestionării in timp real a unei baze de date integrate şi eficientizarea procesului de comunicare între SPO şi alte instituţii administrative ale statului.
În cadrul evenimentului, a fost prezentată evoluţia proiectului după primul an de implementare, rezultatele obţinute până în acest moment şi planul activităţilor ce se vor desfăşura în perioada următoare de implementare pentru atingerea indicatorilor propuşi.
Din partea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud a participat doamna director executiv, Otilia RÂPAN.   

vineri, 21 noiembrie 2014

21 noiembrie 2014, selecţie de personal la sediul A.J.O.F.M. Bistriţa - Năsăud        
La solicitarea a 6 agenţi economici din Bistriţa, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud a organizat astăzi, 21 noiembrie 2014 începând cu ora 10,00, o selecţie de personal la sediul agenţiei.
SC RAAL SA, SC Teraplast SA, SC Electroplast SA, SC Elcom Cablaje SA, SC Roseyarns SRL si SC Alu Meta Sistem SRL au oferit 209 locuri de muncă vacante în următoarele meserii: Inginer mecanic, Proiectant inginer electrotehnist, Inginer maşini unelte, Tehnician calitate, Confecţioner izolaţii la conductori electrici, Confecţioner toroane la conductori electrici, Lăcătuş mecanic, Operator maşini unelte cu comandă numerică, Sculer matriţer, Sudor, Fochist, Electrician, Confecţioner montator tâmplărie aluminiu şi mase plastice, Magaziner, Filator, Maistru electronica, Operator prelucrare mase plastice, Stivuitorist, Tâmplar universal, Muncitor necalificat.
SC RAAL SA a avut cele mai multe oferte de muncă (67 locuri de muncă), în meseriile de sudor, lăcătus mecanic, operator maşini unelte, sculer matriţer, inginer mecanic, proiectant inginer electrotehnist.
SC Teraplast SA, pentru cele 10 posturi de operator prelucrare mase plastice a căutat tineri pe care să-i încadreze prin contracte de ucenicie la locul de muncă.
La acesta selectie au participat 179 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în special şomerii aflaţi în baza de date a agenţiei. Dintre persoanele participante la selecţie, 48 au fost invitate săptămâna viitoare de către agenţii economici pentru a susţine proba de lucru premergătoare încadrării în muncă. Proba de lucru este obligatorie deoarece agenţii economici participanţi îşi desfăşoară activitatea pe producţie.

vineri, 7 noiembrie 2014

Adaptarea ofertei de viitori angajaţi la cererea pieţei

Direcţia Integrare Europeană din cadrul Primăriei Bistriţa, a organizat în data de 6 noiembrie ac. o întâlnire la lucru la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa – Năsăud, cu tema “Adaptarea ofertei de viitori angajaţi la cererea pieţei”, întălnire datorată proiectului ESIMeC. La acestă întâlnire, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud a fost reprezentată de către directorul executiv, doamna Otilia RÂPAN.
În cadrul prezentării făcute, doamna director Otilia RÂPAN a facut referire şi la protocoalele de colaborare încheiate între AJOFM Bistriţa - Năsăud şi liceele şi unele şcoli din municipiu în ceea ce priveşte consilierea şi orientarea profesională a elevilor din clasele terminale, care se face de către consilierul de orientare în carieră al agenţiei.
joi, 23 octombrie 2014

Proiect “Şi NOI putem – inserţie socio-profesională prin instrumentele economiei sociale”
Miercuri 22 octombrie 2014, directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud, doamna Otilia RÂPAN a participat la Conferinţa de lansare a proiectului “Şi NOI putem – inserţie socio-profesională prin instrumentele economiei sociale”, proiect cofinanţat din FSE care propune un pachet integrat de măsuri menite să determine creşterea capacităţii de inserţie socio-profesională a unui număr de 80 de persoane care au părăsit timpuriu şcoala şi crearea a 24 noi locuri de muncă în cadrul a 6 structuri ale economiei sociale. Invitaţia la conferinţă a venit din partea Centrului Creştin de Reintegrare Socială ONISIM.

vineri, 17 octombrie 2014

Workshop – “SPO – PERFORMANTA SI CALITATE IN SERVICII”In perioada 15 – 17 octombrie 2014 a avut loc la Zalau sesiunea de instruire organizata in cadrul proiectului ID102732  cu titlul “SPO – PERFORMANTA SI CALITATE IN SERVICII” implementat de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj, in perteneriat cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba, Fundatia pentru Dezvoltare Sociala si Economica Zalau, Vecom SRL si Fondazione Castellini din Italia. La aceasta sesiune au participat doamna Otilia Râpan, director executiv si domnul  Cristian Petri, sef serviciu.

luni, 13 octombrie 2014

Reintegrarea sociala a fostilor detinuti, calea catre o comunitate mai sigura

In data de 13 octombrie 2014, la Centrul de Reintegrare Sociala ONISIM Bistrita, a avut loc activitatea interactiva cu tema “Reintegrarea sociala a fostilor detinuti, calea catre o comunitate mai sigura”, la care a participat directorul executiv al A.J.O.F.M. Bistrita – Nasaud, doamna Otilia Rapan.
Evenimentul organizat de Penitenciarul Bistrita face parte din Campania nationala de sensibilizare a opiniei publice privind problematica reintegrarii sociale a detinutilor si are drept scop constientizarea, de catre opinia publica, a importantei reintegrarii sociale a fostilor detinuti, ca premise esentiala in cresterea gradului de siguranta comunitara.
miercuri, 1 octombrie 2014

Finalizare curs ,,Competente Anteprenoriale" proiect ID 128760

AJOFM Bistrita-Năsăud, care derulează proiectul ”Măsuri inovative şi flexibile pentru combaterea şomajului prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării”, vă informează că a fost finalizat primul curs organizat în cadrul proiectului, cel de competente antreprenoriale – initierea si dezvoltarea unei afaceri.
Beneficiare ale cursului pentru mediul rural (Galatii Bistritei si Dipsa) organizat la Dipsa, care a avut o durată de 160 de ore, sunt 20 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau someri.
Cei care au finalizat cursul vor primi diplomă certificată de Ministerul Muncii, o subventie în bani si vor beneficia de tutoraj în demersul de căutare a unui loc de muncă, precum si de consultantă în deschiderea unei afaceri.
În perioada urmatoare se vor încheia si celelalte cursuri începute în cadrul acestui proiect: limba engleză si contabilitate asistată PC.

miercuri, 17 septembrie 2014

Conferinţa “Implementarea Agendei Europene pentru Educaţia Adulţilor”

În data de 16 septembrie 2014, directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud doamna Râpan Otilia a participat la  evenimentul regional de promovare şi conştientizare a factorilor interesaţi, privind participarea adulţilor la învaţarea pe tot parcursul vieţii.
Conferinţa s-a desfaşurat în cadrul proiectului “Implementarea Agendei Europene pentru Educaţia Adulţilor”, derulat de către ANC şi finanţat de către Comisia Europeană. Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea gradului de conştientizare a părţilor interesate şi a beneficiarilor direcţi privind oportunităţile de învăţare în rândul adulţilor la nivelul celor opt regiuni ale României.
Evenimentul a fost organizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa – Năsăud.

duminică, 14 septembrie 2014

Finalizare program de formare profesionala’’TEHNICIAN MASEUR’’

Programul de formare profesionala de Tehnician Maseur s-a desfasurat in perioada 10.02.2014-10.09.2014 cu examenul de absolvire organizat  in data de 12.09.2014  la salile de curs ale Centrului de Formare Profesionala  din cadrul  Agentiei  Judetene  pentru Ocuparea Fortei de Munca.
          La acest program de formare au fost inscrisi un numar de 28 de persoane   fiind someri inregistrati in baza de date la AJOFM BN si au absolvit  programul  toti.
           Pregatirea teoretica si practica s-a desfasurat la salile de curs ale Centrului de Formare Profesionala.
           Programul s-a concretizat in sustinerea unui numar de 1080 de ore din care 360 de ore pregatire teoretica si 720 de ore pregatire practica.
           Competentele  dobandite in urma absolvirii programului de formare sunt:
1.        Comunicarea la locul de munca
2.       Aplicarea NPM si PSI
3.       Asigurarea conditiilor igienico-sanitare
4.       Asigurarea perfectionarii profesionale
5.        Intocmirea bonurilor de evidenta
6.       Planificarea sedintelor de masaj
7.       Pregatirea cabinetului pentru masaj
8.       Aplicarea drenajului limfatic
9.       Aplicarea masajului reflexogen
10.   Aplicarea masajului somatic
11.   Aplicarea masajului terapeutic
12.   Autopregatirea in vederea efectuarii masajelor
13.   Stabilirea tehnicilor si formelor de masajFINALIZARE PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALA

In data de 12.09.2014   a avut loc examenul de absolvire ca urmare a finalizarii programului de formare profesionala pentru ocupatia “Cosmetician” – cod COR 514102, desfasurat in cadrul  Centrului  de Formare Profesionala al  AJOFM BN, prin Centrul Regional de Formare  Profesionala al Adultilor Cluj .
La acest examen au participat 22 de persoane toate somere. Dintre acestea 15 au fost someri indemnizati si 7 someri neindemnizati
Programul este de nivelul 3 de calificare, cu o durata de 1080 de ore, ( 360 ore de pregatire teoretica si 720 ore de pregatire practica )  finalizat cu certificat de calificare
pentru accesul la acest program este obligatoriu absolvirea studiilor liceale  
Competentele profesionale  dobandite in  urma absolvirii acestui program de calificare  sunt:
-          Intocmirea bonurilor de materiale,
-          Intocmirea bonurilor de plata,
-          aplicarea NPM si PSI,
-          pregatirea profesionala,
-          igienizarea locului de munca,
-          utilizarea echipamentelor cosmetice,
-          aprovizionarea cu materiale specifice ,
-         pregatirea materialelor cosmetice,
-          programarea clientelei/acordarea de consultanta,
-          executarea epilatului,
-          executarea retusurilor si machiajelor,
-          executarea tratamentului cosmetic/stabilirea schemei de tratament,
-          executarea vopsitului genelor si sparancenelor,
-          promovarea serviciilor unitatii,
-          realizarea cadrului ambiental.joi, 11 septembrie 2014

ORIENTARE SCOLARA TINERI

In data de 10 septembrie 2014, directorul executiv adjunct al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita – Nasaud doamna Koos Angela, a participat la un eveniment tip “masa rotunda” legat de serviciile integrate de crestere a capacitatii de ocupare pentru tinerii cu varsta intre 16 – 24 ani, care nu lucreaza, nu merg la scoala si nu participa la activitati de formare profesionala.
Evenimentul a fost organizat de catre Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC.
Intre subiectele abordate in cadrul acestei intalniri amintim:
·        Orientarea scolara si intrarea in viata profesionala a tinerilor;
·        Favorizarea obtinerii primei experiente profesionale a tinerilor;
·        Colaborarea dintre autoritati, mediul asociativ si angajatori;

marți, 9 septembrie 2014

Intalnirea Regionala EURES

Timp de doua zile, pe 4 si 5 septembrie, Sibiul a fost gazda unui eveniment important pe piata muncii din Romania si anume Intalnirea Regionala EURES, Reteaua Serviciilor Publice de Ocupare Europene.
Evenimentul a fost adresat celor 12 agentii judetene pentru ocuparea fortei de munca din regiunile nord-vest si centru ale tarii si a fost organizat de catre ANOFM, Directia Relatii Internationale, EURES si Mediere, cu participarea doamnei Camelia Mihalcea, manager EURES Romania. 
Obiectivul principal al evenimentului l-a constituit informarea directorilor executivi si a consilierilor EURES din cadrul AJOFM-urilor cu privire la reforma EURES si ceea ce ea va aduce nou incepand cu anul 2015 in activitatea EURES  din tara. Totodata, la intalnire au  participat parteneri EURES din Austria, Germania, Olanda si Ungaria (omologii managerului EURES si a consilierilor EURES din Romania), pentru a identifica noi oportunitati de cooperare in special pe proiecte de recrutare forta de munca din Romania.
Pentru anul 2015, EURES Romania si-a propus sa organizeze, cu ajutorul partenerilor straini, selectii de personal pe domeniile agricol, medical, hotelier, petrol si gaze, pentru lucratori in tehnologia sudarii, pentru lucratori profil inginerie. Ca noutate, prin EURES Olanda se vor oferi locuri de munca sezoniere in agricultura, locuri de munca in industrie pentru sudori si pentru ingineri pe domenii specifice.
Din partea AJOFM Bistrita – Nasaud au participat la aceasta intalnire doamna director executiv Otilia Rapan si consilierul EURES al agentiei.