vineri, 24 aprilie 2015

Bursa Generală a Locurilor de Muncă, 24 aprilie 2015            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud a organizat în data              de 24 aprilie 2015, Bursa Generala a Locurilor de Muncă.
Obiectivul principal al acestui eveniment l-a constituit creşterea gradului de ocupare, prin întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă.
Pentru Bursa Generală a Locurilor de Muncă din acest an, 69 de agenţi economici din judeţul Bistriţa- Năsăud au oferit persoanelor active pe piaţa muncii aflate în căutarea unui loc de muncă, un număr de 680 de locuri de muncă vacante, după cum urmează:
- pentru persoanele cu studii superioare (de lungă şi scurtă durată) – 40 locuri de muncă;
- pentru persoanele cu studii medii şi profesionale – 640 locuri de muncă;
Principalele ramuri de activitate în care au fost oferite locurile de muncă vacante pentru persoanele cu studii superioare sunt:
- fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente;
- fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
- fabricarea echipamentelor electrice;
- fabricarea produselor din cauciuc şi a maselor plastice;
- fabricarea produselor lactate;
- industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal;
- activităti de curăţenie;
- activităţi de asigurări;
- hoteluri şi alte facilităţi de cazare;
- comerţ cu ridicata şi amănuntul ;

Principalele meserii aferente locurilor de muncă oferite pentru persoanele cu studii superioare sunt : inginer; programator producţie; director; inspector resurse umane; manager relaţii clienţi; auditor intern; manager proiect; inspector vânzări directe; consultant asigurări; tehnolog în industria alimentară; economist; expert achiziţii publice; analist studiul materialelor; consilier juridic.  
Principalele ramuri de activitate în care sunt oferite locurile de muncă vacante pentru persoanele cu studii medii şi profesionale sunt:
- industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal;
- industria metalurgică;
- lucrări speciale de construcţii;
- construcţii de clădiri;
- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
- fabricarea produselor textile;
- fabricarea echipamentelor electrice;
- fabricarea produselor din cauciuc şi a maselor plastice;
- fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente;
- fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
- comerţ cu amănuntul;
Principalele meserii aferente locurilor de muncă oferite pentru persoanele cu studii medii şi profesionale sunt : muncitor necalificat; lăcătuş mecanic; sudor; operator maşini unelte cu comandă numerică; operator mase plastice; electrician; şofer autocamion maşina de mare tonaj; confecţioner plase din sârmă; ţesătoare; confecţioner toroane la conductori electrici; confecţioner tricotaje; bucătar; ospătar; barman; agent de securitate; lucrător comercial; mecanic auto; îngrijitor clădiri; manipulant mărfuri; fierar-betonist; dulgher; excavatorist; instalator instalaţii apă-canal; motostivuitorist; cameristă hotel; agent vânzări; etc.
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă active pe piaţa muncii, au fost rugate să-şi întocmească un curriculum vitae şi să se prezinte cu acesta la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, pe strada Rodnei, nr.23, la Colegiul Tehnic “Grigore Moisil” din Bistriţa. 

joi, 9 aprilie 2015

Activităţi de informare şi consiliere a elevilor desfăşurate de către consilierii A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud în şcolile bistriţene
        Începând cu luna martie 2015 consilieri din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud au desfăşurat o serie de acţiuni de informare, consiliere şi orientare profesională în instituţiile de învăţământ din municipiul Bistriţa.
Cu sprijinul profesorilor diriginţi şi a conducerii unităţilor de învăţământ, consilierii au organizat seminarii de informare şi consiliere a elevilor claselor a VIII-a de la Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga” din Bistriţa, în zilele de 26,30 şi 31 martie 2015, precum şi de la Colegiul Naţional “Andrei Mureşanu” din Bistriţa în data de 27 martie 2015.
Activităţile au demarat cu susţinerea unor sesiuni de autocunoaştere şi autoevaluare, prilej cu care consilierii agenţiei au utilizat metode inovative şi interactive de lucru cu elevii. Au fost aplicate teste de orientare şi de identificare a intereselor profesionale.
În data de 07 aprilie 2015, la Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” din Bistriţa, consilierii s-au întâlnit cu elevii claselor a XII-a. Aceştia au putut afla care sunt facilităţile acordate absolvenţilor de către AJOFM B-N pentru stimularea încadrării în muncă, facilităţile acordate absolvenţilor pentru stimularea mobilităţii, drepturile pe care le au absolvenţii înregistraţi la AJOFM B-N, documentele necesare înscrierii la AJOFM B-N, documentele necesare solicitării indemnizaţiei de şomaj, informaţii minime despre piaţa muncii. Ulterior, a avut loc o şedintă de consiliere în grup prezentându-se metoda de stabilire şi luare a deciziilor după Modelul “DECIDE”.
În această săptămână, dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare şi intitulată “Şcoala Altfel 2015”, elevii claselor a VIII-a de la unităţile de învăţământ specificate mai sus au vizitat Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud, ocazie cu care prin aplicarea bateriei de teste de orientare “InterOptions” au putut afla ce meserie li se potriveşte. Totodată le-a fost prezentată pentru testare, platforma online “CAREER4U” dezvoltată în cadrul proiectului DIGI-GUIDANCE, proiect European în care AJOFM Bistriţa-Năsăud are calitate de partener.

marți, 7 aprilie 2015

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD partener activ în proiectul „DIGI – GUIDANCE”


 În perioada 18 - 21 martie, membrii echipei de proiect Digi-Guidance, Orientare  digitală: Software de consultanță personalizată în plasarea pe piața muncii și dezvoltarea carierei profesionale, s-au întrunit la Barcelona - Centre Cultural La Farinera del Clot, pentru a dezbate stadiul testării software-ului de orientare în carieră CAREER4U.
 CAREER4U este rezultatul proiectului menționat finanţat prin programul Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation și manageriat de Universitatea "Danubius" din Galați alături de partenerii săi: CASCAiD Ltd. Marea Britanie, Centro Studi Pluriversum Italia, Universitatea din Camerino Italia, DEP Institut Spania, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Bistriţa - Năsăud, Universitatea “Lucian Blaga" din Sibiu, Autoritatea Naţională pentru Calificări - Bucureşti, Universitatea Româno - Americană Bucureşti şi Fundaţia SATEAN Brăila.
Cei 9  parteneri ai proiectului au colaborat în perioada anterioară  pentru realizarea obiectivelor asumate în proiect, iar  întâlnirea din Barcelona a fost organizată în vederea prezentării  activităților realizate şi  diseminarea rezultatelor proiectului, pe care fiecare dintre parteneri le va realiza în continuare. CAREER4U  a fost testată  în diferite contexte ceea ce a  reprezentat unul dintre elementele-cheie ale discuțiilor din cadrul întâlnirii de proiect. Această activitate   a vizat realizarea a minimum  500 de testări individuale care au fost organizate și derulate de 4 parteneri  printre care si AJOFM BN.
 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud în cadrul ședințelor de lucru  a prezentat aspectele  referitoare la  activitatea de testare  a platformei,  care a fost accesată de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, de elevii de liceu aflaţi în clase terminale dar şi de consilierii de orientare în carieră.

Partenerii transnaţionali,  care au creat această platformă de orientare în carieră au prezentat  Manualul pentru consilierii, rolul pe care îl au consilierii în cadrul activităților de orientare în carieră prin Career4u,  idei de utilizare a Career4 şi  noile dimensiuni ale activităților de orientare în carieră.