vineri, 21 noiembrie 2014

21 noiembrie 2014, selecţie de personal la sediul A.J.O.F.M. Bistriţa - Năsăud        
La solicitarea a 6 agenţi economici din Bistriţa, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud a organizat astăzi, 21 noiembrie 2014 începând cu ora 10,00, o selecţie de personal la sediul agenţiei.
SC RAAL SA, SC Teraplast SA, SC Electroplast SA, SC Elcom Cablaje SA, SC Roseyarns SRL si SC Alu Meta Sistem SRL au oferit 209 locuri de muncă vacante în următoarele meserii: Inginer mecanic, Proiectant inginer electrotehnist, Inginer maşini unelte, Tehnician calitate, Confecţioner izolaţii la conductori electrici, Confecţioner toroane la conductori electrici, Lăcătuş mecanic, Operator maşini unelte cu comandă numerică, Sculer matriţer, Sudor, Fochist, Electrician, Confecţioner montator tâmplărie aluminiu şi mase plastice, Magaziner, Filator, Maistru electronica, Operator prelucrare mase plastice, Stivuitorist, Tâmplar universal, Muncitor necalificat.
SC RAAL SA a avut cele mai multe oferte de muncă (67 locuri de muncă), în meseriile de sudor, lăcătus mecanic, operator maşini unelte, sculer matriţer, inginer mecanic, proiectant inginer electrotehnist.
SC Teraplast SA, pentru cele 10 posturi de operator prelucrare mase plastice a căutat tineri pe care să-i încadreze prin contracte de ucenicie la locul de muncă.
La acesta selectie au participat 179 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în special şomerii aflaţi în baza de date a agenţiei. Dintre persoanele participante la selecţie, 48 au fost invitate săptămâna viitoare de către agenţii economici pentru a susţine proba de lucru premergătoare încadrării în muncă. Proba de lucru este obligatorie deoarece agenţii economici participanţi îşi desfăşoară activitatea pe producţie.

vineri, 7 noiembrie 2014

Adaptarea ofertei de viitori angajaţi la cererea pieţei

Direcţia Integrare Europeană din cadrul Primăriei Bistriţa, a organizat în data de 6 noiembrie ac. o întâlnire la lucru la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa – Năsăud, cu tema “Adaptarea ofertei de viitori angajaţi la cererea pieţei”, întălnire datorată proiectului ESIMeC. La acestă întâlnire, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud a fost reprezentată de către directorul executiv, doamna Otilia RÂPAN.
În cadrul prezentării făcute, doamna director Otilia RÂPAN a facut referire şi la protocoalele de colaborare încheiate între AJOFM Bistriţa - Năsăud şi liceele şi unele şcoli din municipiu în ceea ce priveşte consilierea şi orientarea profesională a elevilor din clasele terminale, care se face de către consilierul de orientare în carieră al agenţiei.