luni, 23 martie 2015

A.J.O.F.M.Bistriţa - Năsăud, gazda evenimentelor proiectului “SPUNE-SPO 82/2020, Servicii Publice Unitare, Necesare şi Eficiente”


În perioada 17 – 19 martie 2015, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă                       Bistriţa – Năsăud, în calitate de partener în cadrul proiectului SPUNE - SPO 82/2020, Servicii                   Publice Unitare, Necesare şi Eficiente  POSDRU/123/4.1/S/129860, a organizat trei evenimente.
Marţi, pe 17 martie au avut loc o masă rotundă la care au participat mai multor categorii de entităţi cu implicare pe piaţa muncii din judeţul Bistriţa - Năsăud, precum reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului judeţul Bistriţa - Năsăud, Consiliului Judeţean Bistriţa - Năsăud, angajatorilor, patronatelor, sindicatelor, Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa - Năsăud, Direcţiei Judeţene de Statistică Bistriţa - Năsăud, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, Instituţiilor de Învăţământ, ONG-urilor, şi un focus grup cu angajatorii din judeţul Bistriţa – Năsăud.
În cadrul evenimentelor au fost discutate propunerile şi opiniile cu privire la cerințele de pe piața muncii din regiune și la îmbunătățirea cooperării Serviciului Public de Ocupare cu alte organizații și instituții relevante.
Întâlnirile au avut drept scop:
-      colectarea de informaţii despre piaţa muncii din regiune, pentru realizarea unei analize şi unei prognoze regionale despre piaţa muncii;
-      promovarea dialogului social şi a schimburilor de experienţă şi bune practici;
-      crearea unei reţele de colaborare la nivelul actorilor publici şi privaţi relevanţi de pe piaţa muncii judeţene.
La aceste întâlniri au participat şi reprezentanţi ai AJOFM Timiş, care este beneficiar al proiectului SPUNE - SPO 82/2020, precum şi reprezentanţi ai Fundaţiei Aequilibrium, Siveco România S.A, S.C. Media One S.R.L, care sunt parteneri în cadrul  proiectului SPUNE - SPO 82/2020.
Săptămâna a continuat pe 18 şi 19 martie, cu atelierul de lucru adresat personalului Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud. Prin aceste întâlniri, s-a propus consolidarea capacităţii serviciului public de ocupare de a lucra în reţea, în vederea dezvoltării serviciilor oferite.
Beneficiarii finali ai proiectului vor fi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă  şi angajatorii.


marți, 10 martie 2015

Software-ul de orientare în carieră CAREER4U www.career4u.ro


    AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ   este partener   în  proiectul  internaţional   Leonardo da Vinci – Transfer of  Innovation Orientare digitală: Software de consultanţă în plasarea pe piaţa muncii şi dezvoltarea carierei profesionale” - DIGI-GUIDANCE, proiect  manageriat de Universitatea Danubius. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Sectorial Lifelong-Learning.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor de orientare profesională şi educaţională oferite de partenerii români din diferite contexte geografice (4 regiuni ale României) prin intermediul transferului modelului ICAS -International Careers Advice Software,  furnizat de CASCAiD, Marea Britanie. ICAS -  reprezintă un concept inexistent în acest moment pe piața de profil din România dar experimentat cu succes în patru țări ale Uniunii Europene, țări în care platforma  este utilizată de către ministerele muncii și educației la nivel de sistem.  Platforma utilizează informații privind ocupațiile (conform COR) cuprinzând o bază de date cu fișe detaliate pentru profesii, în scopul orientării utilizatorului final în conformitate cu competențele reale identificate prin seturi de instrumente de analiză personalizată. Fiecare profil ocupațional include: experiența pe piața muncii, competențe personale, oportunități de angajare, oportunități de formare profesională, link-uri către surse de informare.

Software-ul de orientare în carieră CAREER4U  www.career4u.ro  ca rezultat   al proiectului  este în fază de prototip și va fi dezvoltat după perioada de testare, în concordanță cu feedback-ul dat de utilizatori.

În prezent suntem angrenaţi în activitatea de testare la care au fost invitaţi să participe consilierii  educaționali  şi consilierii de orientare în carieră,  care  vor  avea oportunitatea de a utiliza pe termen lung software-ul CAREER4U,  în activitățile lor profesionale  cu elevii  şi  persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Platforma a fost testată cu succes de persoane  aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la AJOFM Bistriţa-Năsăud,   precum şi de elevii din Liceul Tehnologic”Ion Căian Românul” din Caianu Mic, Liceul  Tehnologic de Servicii Bistriţa şi Liceul Tehnologic Agricol  Bistriţa.

Mulţumim colaboratorilor !miercuri, 4 martie 2015

Proiect DIGI GUIDANCE - Testare in scoli si licee a software-ului CAREER4U           In data de 03.03.2015, Agentia de Ocupare a Fortei de Munca Bistrita - Nasaud a inceput  activitatea de testare a software-ului CAREEU4U, efectuată în cadrul Proiectului Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation Orientare digitală: Software de consultanţă în plasarea pe piaţa muncii şi dezvoltarea carierei profesionale(DIGI-GUIDANCE), in care agentia are calitatea de partener.
Software-ul de orientare în carieră CAREER4U este în fază de prototip si va fi dezvoltat după perioada de testare, în concordantă cu feedback-ul dat de utilizatori şi din perspectiva consilierilor care activează în domeniul orientării în carieră.
Activitatea de testare a fost efectuata de Letitia Moldovan si Daniela Zvinca, consilieri ai AJOFM Bistrita – Nasaud si s-a desfasurat la Liceul Tehnologic de Servicii unde D-na director Dragan Codruta a oferit organizatorilor un real suport si sprijin. La activitate au participat elevi ai claselor a XII-a impreuna cu consilierul educational Hiticas Ecaterina, care va avea oportunitatea de utiliza pe termen lung software-ul CAREER4U în activitătile sale profesionale. 

                                                             

luni, 2 martie 2015

,,SPUNE - SPO 82/2020, Servicii Publice Unitare, Necesare şi Eficiente”


   PROIECTUL „SPUNE - SPO 82/2020, SERVICII PUBLICE UNITARE, NECESARE SI EFICIENTE” ESTE CONFINANTAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN POSDRU 2007 – 2013, AXA PRIORITARA 4. „MODERNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE OCUPARE”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 4.1. „ÎNTARIREA CAPACITATII SPO PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR DE OCUPARE”.

            PARTENERIATUL PROIECTULUI ESTE FORMAT DIN :
BENEFICIAR: - AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ TIMIŞ PARTENERI:  - AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ                            CARAŞ SEVERIN,
                         - AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ARAD,
                         - AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ                                     BISTRIŢA NĂSĂUD,                        
                         - FUNDAŢIA AEQUILIBRIUM
                         - SIVECO  ROMÂNIA SA 
                         - SC MEDIA ONE SRL

PROIECTUL ISI PROPUNE SA DEZVOLTE SERVICIILE DE TIP « SELF-SERVICE » PRIN CREAREA UNEI PLATFORME ONLINE CARE SA FIE MULT MAI ACCESIBILA PENTRU CLIENTII SERVICIILOR PUBLICE DE OCUPARE.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI ESTE MODERNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE OCUPARE PRIN FURNIZAREA DE SERVICII INTEGRATE SI INOVATIVE CARE VIZEAZA CRESTEREA ANGAJABILITATII CLIENTILOR SPO DIN REGIUNILE DE DEZVOLTARE VEST SI NORD VEST.

VALOAREA ELIGIBILA A PROIECTULUI ESTE DE 15.199.573.64 LEI.

ACTIVITATILE RELEVANTE ALE PROIECTULUI :
-       DEZVOLTAREA UNOR INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE A MASURILOR ACTIVE DE OCUPARE INCLUZAND INFORMAREA SI CONSILIEREA IN VEDEREA INTEGRARII SAU REINTEGRARII CLIENTILOR.
-       COOPERAREA SI DEZVOLTAREA RETELELOR CU ACTORII RELEVANTI PUBLICI SI PRIVATI DE PE PIATA MUNCII IN VEDEREA DEZVOLTARII SI ASIGURARII CALITATII SERVICIILOR OFERITE
-       REALIZARE DE CERCETARI, PROGNOZE SI ANALIZE PRIVIND PIATA MUNCII
-       ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA UNOR INSTRUMENTE INFORMATICE ON-LINE DE TIP SELF-SERVICE PENTRU FURNIZAREA MASURILOR ACTIVE INCLUZAND SERVICIILE DE CONSILIERE PERSONALIZATE SI INTEGRAREA ACESTORA CU SISTEMUL INFORMATIC AL SPO.

In data de 26 februarie 2015, ora 10,30 a avut loc Conferinţa de lansare a proiectului ,,SPUNE - SPO 82/2020, Servicii Publice Unitare, Necesare şi Eficiente”, eveniment desfăşurat la Hotel Coroana de Aur (Piaţa Petru Rares, nr.4, Bistriţa).