miercuri, 16 decembrie 2015

Conferinta presa - BILANT AJOFM B-N 2015Anual, AJOFM Bistriţa-Năsăud întocmeşte Programul de ocupare a forţei de muncă având în vedere atributiile conferite de legislatia in vigoare.

1). Prin PROGRAMUL DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ AL AJOFM BISTRIŢA-NĂSĂUD pentru anul 2015 a fost estimată încadrarea a 5.600 persoane, la nivel judeţean. Până la data de 30 noiembrie 2015 au fost încadrate în muncă un număr de 8.614 persoane (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 153,82%), după cum urmează:
ü  2812 din mediul urban
ü  5802 din mediul rural
ü  2459 cu vârsta sub 25 ani
ü  1974 cu vârsta intre 25 şi 35 ani
ü  1881 cu vârsta intre 35 şi 45 ani
ü  2300 cu vârsta peste 45 ani
Cele 8.614 persoane ocupate şi tipurile de măsuri finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj se prezintă astfel:
· 8.266 persoane prin acordarea serviciilor de mediere (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 183,69%), din care:
Ø  6.451 prin medierea pe locuri de muncă pe perioadă nedeterminată,
Ø  1.815 prin medierea pe locuri de muncă pe perioadă determinată,
· 1.175 persoane prin acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 117,50%);
· 348 persoane prin organizarea cursurilor de formare profesională (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 99,43%);
· 144 persoane prin completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea şomajului (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 90,00%) ;
· 635 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor peste 45 ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 92,03 %), din care:
Ø  632 şomeri peste 45 de ani (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 92,26%),
Ø  3 părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 60,00%),
· 8 persoane care mai au 5 ani până la pensie (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 80,00%);
· 41 persoane prin stimularea mobilităţii forţei de muncă (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 20,00%), din care:
Ø  5 prin încadrarea într-o localitate la o distanţă de peste 50 km faţă de domiciliu (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 20,00%),
Ø  36 prin încadrarea în altă localitate cu schimbarea domiciliului (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 20,00%),
· 221 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea absolvenţilor din instituţii de învăţământ (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 88,40%), din care:
Ø  18 absolvenţi ai ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 45,00%),
Ø  144 absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 120,00%),
Ø  59 absolvenţi de învăţământ superior (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 65,56%),
· 126 absolvenţi beneficiari de primă de încadrare (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 126,00%);
· 3 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea persoanelor cu handicap;
· 31 persoane prin încheierea de contracte de solidaritate (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 103,33%);
          
2). Un alt obiectiv realizat în primele 11 luni ale anului 2015 este cel legat de creşterea calificării prin promovarea PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
De la începutul anului până în prezent prin Centrul de Formare Profesionala Bistriţa s-au organizat 33 de programe de formare profesională în 22 de ocupaţii la care au fost cuprinşi 632 şomeri (389 şomeri indemnizaţi şi 234 şomeri neindemnizaţi).
Ca şi formă de pregătire s-au organizat:
- 5 cursuri de iniţiere în 3 ocupaţii (competenţe informatice; comunicare în limba engleza şi comunicare în limba italiană);
- 21 cursuri de calificare în 14 ocupaţii (bucătar; coafor; ospătar; patiser; cosmetician; frizer; manichiură pedichiură; tehnician maseur; instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; lucrător în comerţ; lucrător în structuri pentru construcţii; zidar,pietrar,tencuitor; cameristă; lucrător în cultura plantelor );
- 4 cursuri de perfecţionare în 4 ocupaţii (inspector resurse umane; manager îmbunătăţiri procese; responsabil procese; designer pagini web );
- 3 cursuri de specializare în 1 ocupaţie (contabil);
În acest an s-au organizat 5 noi ocupaţii:
ü  limba italiană - curs de iniţiere;
ü  zidar – curs de calificare;
ü  manager imbunătăţiri procese – curs de perfecţionare;
ü  responsabil procese – curs de perfecţionare;
ü  designer pagini web – curs de perfecţionare;

        3). BURSELE LOCURILOR DE MUNCĂ au constituit un alt aspect important din                   activitatea instituţiei, astfel că, la cele 2 burse tradiţionale  (Bursa generală a 
        locurilor de muncă şi Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi ) au participat :
Ø  111 agenţi economici;
Ø  1360 persoane aflate in căutarea unui loc de muncă;
Ø  1051 locuri de muncă vacante declarate de agenţii economici la aceste acţiuni;
Ø  360 persoane angajate în perioada de monitorizare;

        4).ŞOMAJUL INREGISTRAT ŞI EVOLUŢIA ACESTUIA ÎN ULTIMUL AN

Perioada analizată
Total şomeri înregistraţi
Şomeri indemnizaţi
Şomeri       neindemnizaţi
Decembrie 
6042
3326
2716
Ianuarie
5949
3310
2639
Februarie
5787
3174
2613
Martie
4946
2398
2548
Aprilie
4542
2063
2479
Mai
4508
2014
2494
Iunie
4258
1721
2537
Iulie
4504
1771
2733
August
4631
1973
2658
Septembrie
4751
2124
2627
Octombrie
4645
2175
2470
Noiembrie
4575
2255
2320

Otilia Râpan
Director Executiv

joi, 10 decembrie 2015

10.12.2015, şedinţa Consiliului Consultativ al AJOFM BN
          La şedinta de Consiliu Consultativ al AJOFM Bistriţa – Năsăud, din data de 10.12.2015, doamna director executiv Râpan Otilia a prezentat Stadiul realizării Programului de Ocupare a Forţei de Muncă al AJOFM Bistriţa – Năsăud la data de 30 noiembrie 2015 şi rezultatele Burselor Locurilor de Muncă organizate în anul 2015 de către AJOFM Bistriţa – Năsăud.


vineri, 13 noiembrie 2015

Conferinţă de presă - A.J.O.F.M. B – N, 13.11.2015

În data de 13.11.2015, directorul executiv adjunct Koos Angela a organizat la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud o Conferinţa de Presă. 
Temele prezentate în acestă conferinţa au fost următoarele:
-   Proiect ANOFM “Fii activ la orice vârstă!” – Raport cercetare antropologic;
-      Comunicarea locurilor de muncă vacante către A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud;

-      Programe de formare profesională organizate în anul 2015 prin A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud;
vineri, 6 noiembrie 2015

Conferinţă de presă – AJOFM B-N, 06.11.2015În data de 06.11.2015, ora 10,00, directorul executiv adjunct Koos Angela a organizat la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud o Conferinţa de Presă.

Temele prezentate în acestă conferinţa au fost următoarele:

- Proiect ANOFM “Fii activ la orice vârstă!”;

- Locuri de muncă în Uniunea Europeană prin intermediul reţelei EURES România;

- Radiografie a pieţei muncii la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud;


luni, 28 septembrie 2015

Bursa pentru absolvenţi 2015Vineri 25 septembrie 2015, începând cu ora 10,00, la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud din Bistriţa s-a desfăşurat Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi.
Un număr de 43 de agenţi economici au confirmat participarea la bursă oferind 620 locuri de muncă vacante, după cum urmează:
·         Pentru persoanele cu studii superioare – 28 locuri de muncă vacante;
·         Pentru persoanele cu studii medii şi profesionale – 592 locuri de muncă vacante;
Principalele ramuri de activitate în care sunt oferite locurile de muncă vacante pentru persoanele cu studii superioare sunt:
·         Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice;
·         Industria metalurgica;
·         Industria constructiilor metalice si a produselor din metal;
·         Lucrări speciale de constructii;
·         Fabricarea altor mijloace de transport;
Principalele meserii aferente locurilor de muncă oferite pentru persoanele cu studii superioare sunt: inginer mecanic, inginer electric, inginer automatist, inginer chimist, programator, inginer electronist, inginer calitate, proiectant inginer mecanic, asistent manager.
Principalele ramuri de activitate în care sunt oferite locurile de muncă vacante pentru persoanele cu studii medii şi profesionale sunt:
·         Fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
·         Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
·         Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente;
·         Fabricarea echipamentelor electrice;
·         Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal;
·         Industria metalurgică;
·         Lucrări speciale de construcţii;
·         Construcţii de clădiri;
·         Transporturi terestre şi transporturi prin conducte;
·         Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
·         Hoteluri şi alte facilităţi de cazare;
·         Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie;
·         Activităţi ale agenţiilor turistice;
Principalele meserii aferente locurilor de muncă oferite pentru persoanele cu studii medii si profesionale sunt: lăcătuş construcţii metalice, operator la maşini CNC, finisor, sudor, sculer matriţer, frezor universal, operator la maşini cu comandă numerică, strungar la maşini orizontale, manipulant, stivuitorist, confecţioner plase din sarmă, trefilator, electrician, tâmplar universal, sculer matriţer, pavator, spălător autovehicule, mecanic auto, vânzător, tehnician mentenanţă, operator tăiere, şofer autocamion, şofer autocar, curier coletar, automacaragiu, tipograf, sortator, laborant, programator producţie, referent statistician, bucătar, ospătar, barman, cameristă, recepţioner, gestionar, operator calculator, lucrător comercial, muncitor necalificat, etc.
Bursa locurilor de muncă din 25 septembrie 2015 se adresează atât absolvenţilor cât şi tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă care doresc să devină active pe piaţa muncii.
joi, 17 septembrie 2015

Centrul de consiliere “self-service” prin proiectul SPUNE- SPO la AJOFM Bistriţa-Năsăud


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Bistriţa-Năsăud, în calitate de partener al proiectului POSDRU/123/4.1/S/129860 „SPUNE - SPO 82/2020, Servicii Publice Unitare, Necesare și Eficiente”, implementat de AJOFM Timiş, în parteneriat cu AJOFM Arad, AJOFM Caraş-Severin, fundaţia Aequilibrium, Siveco România şi Media One, a organizat în zilele de 15 şi 16 septembrie 2015, la sediul instituţiei, seminarii de instruire pentru folosirea portalului SPUNE-SPO de către angajaţii Serviciului Public de Ocupare (SPO) din judeţul Bistriţa – Năsăud.
Compania SIVECO a elaborat  şi a implementat în cadrul proiectului un sistem informatic de tip portal web: www.spunespo.ro, gândit să fie util atât angajaţilor serviciului public de ocupare cât şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi).
Portalul spunespo.ro constituie o noutate în cadrul serviciilor de orientare şi consiliere profesionala furnizate de către AJOFM Bistriţa-Năsăud, deoarece permite elaborarea unui video - CV şi a unui video - interviu de tip “self-service”.
Portalul spunespo.ro pune la dispoziţie un serviciu de consiliere, privind stabilirea Scorului Personal de Angajabilitate, care măreşte şansele de integrare pe piaţa muncii. Fiecare persoană îşi poate afla scorul după ce parcurge patru paşi cheie pe portalul spunespo.ro.
Primul pas este crearea CV-ului, care trebuie realizat într-un stil cât mai simplu de urmărit, pentru a evidenţia cu uşurinţă punctele forte şi competentele fiecărei persoane.
Urmează etapa în care persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot să se autoevalueze, astfel oferind angajatorilor un rezumat despre abilităţile, competenţele şi tipul lor de personalitate. În această fază candidaţii pot opta de asemenea, pentru o serie de cursuri de formare profesională oferite de AJOFM Bistriţa-Năsăud.
Cel de-al treilea pas presupune interviul virtual. Instrumentul video – interviu on-line transpune experienţa interviului într-un test cu interacţiune directă pe fiecare răspuns, pentru a spori autoevaluarea şi perfecţionarea candidatului.
Ajungem astfel la pasul în care utilizatorul regăseşte lista posturilor vacante care corespund cerinţelor şi pregătirii sale. Candidatul poate aplica pentru aceste locuri disponibile printr-o scrisoare de intenţie în care integrează elementele şi experienţa acumulate în etapele anterioare.
Parcurgerea acestor patru paşi duce la obţinerea unui Scor Personal de Angajabilitate, ceea ce înseamnă şanse mai mari de a obţine locul de muncă potrivit.
La sfârşit, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă şi-a creat o imagine pozitivă în calitate de potenţial angajat şi este mult mai pregatită pentru a aplica la un post disponibil; aceasta va lăsa cu siguranţă o impresie pozitivă datorită tuturor competenţelor evidenţiate pe parcursul celor 4 paşi ai definitivării Scorului de Angajabilitate.
Principalele provocări:
·         Modernizarea şi standardizarea procesului de consiliere al SPO;
·         Automatizarea instumentelor de consiliere specifice clienţilor SPO;
·         Creşterea vizibilităţii serviciilor de consiliere oferite de SPO;
Proiectul SPUNE SPO va îmbunătăţi serviciile de consiliere de tip “self service” menite să crească numărul angajărilor în rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
Prin intermediul proiectului la sediul AJOFM Bistriţa-Năsăud  au fost amenajate un Centru de consiliere “self service” pentru şomeri şi o Sala pentru consiliere de grup /  consultanţă antreprenorială pentru şomeri. Aceste spaţii au fost amenajate, cablate, mobilate şi dotate cu echipamente IT necesare desfăşurării activităţilor.

Deocamdată, portalul spunespo.ro funcţionează doar intern în Centrul de consiliere amenajat prin proiect din cadrul AJOFM Bistriţa-Năsăud şi în Centrele de consiliere din celelalte trei agenţii de ocupare din judeţele Arad, Caraş - Severin şi Timiş în care se implementează proiectul. Platforma on-line dezvoltată prin proiect se află în faza de testare, urmând ca, la finalizarea proiectului să devină funcţională şi să poată fi accesată de către toate persoanele interesate.