vineri, 31 august 2018

31 august 2018, ședinţa de Consiliu Consultativ


În cadrul ședinţei de Consiliu Consultativ organizată astăzi, 31 august 2018, la sediul AJOFM Bistriţa – Năsăud, doamna Koos Angela director executiv adjunct, a prezentat pe scurt membrilor Consiliului Consultativ proiectele implementate de ANOFM cofinanțate din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), care se afla in derulare la AJOFM Bistriţa – Năsăud, si anume:
-       Proiectul INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare, care are ca obiect principal creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare;
-       Proiect “UNIT 2 – Regiuni mai putin dezvoltate – Ucenicie si stagii pentru tinerii NEET’s”;
-       Proiect “UNIT 4 - Ucenicie si stagii pentru somerii non-NEET din Regiunile mai putin dezvoltate”;
-       Proiect „PRO ACCES ALTERNATIV RMPD – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi";
-       Proiect “ATIMOB 2 RMPD ALTERNATIV – Activare si mobilitate tineri NEETs”.

De exemplu, prin intermediul proiectului „PRO ACCES ALTERNATIV RMPD – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi", sunt susținute financiar măsurile active acordate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM) în perioada 2014- 2021, adică primele acordate șomerilor non – NEETs care s-au angajat/se angajează (activare, mobilitate), precum și subvențiile acordate angajatorilor pentru încadrarea persoanelor din următoarele categorii: cu vârsta peste 45 ani, părinți unici întreținători, șomeri de lungă durată, persoane care mai au 5 ani până la pensie.