miercuri, 16 decembrie 2015

Conferinta presa - BILANT AJOFM B-N 2015Anual, AJOFM Bistriţa-Năsăud întocmeşte Programul de ocupare a forţei de muncă având în vedere atributiile conferite de legislatia in vigoare.

1). Prin PROGRAMUL DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ AL AJOFM BISTRIŢA-NĂSĂUD pentru anul 2015 a fost estimată încadrarea a 5.600 persoane, la nivel judeţean. Până la data de 30 noiembrie 2015 au fost încadrate în muncă un număr de 8.614 persoane (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 153,82%), după cum urmează:
ü  2812 din mediul urban
ü  5802 din mediul rural
ü  2459 cu vârsta sub 25 ani
ü  1974 cu vârsta intre 25 şi 35 ani
ü  1881 cu vârsta intre 35 şi 45 ani
ü  2300 cu vârsta peste 45 ani
Cele 8.614 persoane ocupate şi tipurile de măsuri finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj se prezintă astfel:
· 8.266 persoane prin acordarea serviciilor de mediere (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 183,69%), din care:
Ø  6.451 prin medierea pe locuri de muncă pe perioadă nedeterminată,
Ø  1.815 prin medierea pe locuri de muncă pe perioadă determinată,
· 1.175 persoane prin acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 117,50%);
· 348 persoane prin organizarea cursurilor de formare profesională (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 99,43%);
· 144 persoane prin completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea şomajului (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 90,00%) ;
· 635 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor peste 45 ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 92,03 %), din care:
Ø  632 şomeri peste 45 de ani (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 92,26%),
Ø  3 părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 60,00%),
· 8 persoane care mai au 5 ani până la pensie (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 80,00%);
· 41 persoane prin stimularea mobilităţii forţei de muncă (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 20,00%), din care:
Ø  5 prin încadrarea într-o localitate la o distanţă de peste 50 km faţă de domiciliu (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 20,00%),
Ø  36 prin încadrarea în altă localitate cu schimbarea domiciliului (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 20,00%),
· 221 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea absolvenţilor din instituţii de învăţământ (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 88,40%), din care:
Ø  18 absolvenţi ai ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 45,00%),
Ø  144 absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 120,00%),
Ø  59 absolvenţi de învăţământ superior (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 65,56%),
· 126 absolvenţi beneficiari de primă de încadrare (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 126,00%);
· 3 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea persoanelor cu handicap;
· 31 persoane prin încheierea de contracte de solidaritate (gradul de realizare al acestui indicator fiind de 103,33%);
          
2). Un alt obiectiv realizat în primele 11 luni ale anului 2015 este cel legat de creşterea calificării prin promovarea PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
De la începutul anului până în prezent prin Centrul de Formare Profesionala Bistriţa s-au organizat 33 de programe de formare profesională în 22 de ocupaţii la care au fost cuprinşi 632 şomeri (389 şomeri indemnizaţi şi 234 şomeri neindemnizaţi).
Ca şi formă de pregătire s-au organizat:
- 5 cursuri de iniţiere în 3 ocupaţii (competenţe informatice; comunicare în limba engleza şi comunicare în limba italiană);
- 21 cursuri de calificare în 14 ocupaţii (bucătar; coafor; ospătar; patiser; cosmetician; frizer; manichiură pedichiură; tehnician maseur; instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; lucrător în comerţ; lucrător în structuri pentru construcţii; zidar,pietrar,tencuitor; cameristă; lucrător în cultura plantelor );
- 4 cursuri de perfecţionare în 4 ocupaţii (inspector resurse umane; manager îmbunătăţiri procese; responsabil procese; designer pagini web );
- 3 cursuri de specializare în 1 ocupaţie (contabil);
În acest an s-au organizat 5 noi ocupaţii:
ü  limba italiană - curs de iniţiere;
ü  zidar – curs de calificare;
ü  manager imbunătăţiri procese – curs de perfecţionare;
ü  responsabil procese – curs de perfecţionare;
ü  designer pagini web – curs de perfecţionare;

        3). BURSELE LOCURILOR DE MUNCĂ au constituit un alt aspect important din                   activitatea instituţiei, astfel că, la cele 2 burse tradiţionale  (Bursa generală a 
        locurilor de muncă şi Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi ) au participat :
Ø  111 agenţi economici;
Ø  1360 persoane aflate in căutarea unui loc de muncă;
Ø  1051 locuri de muncă vacante declarate de agenţii economici la aceste acţiuni;
Ø  360 persoane angajate în perioada de monitorizare;

        4).ŞOMAJUL INREGISTRAT ŞI EVOLUŢIA ACESTUIA ÎN ULTIMUL AN

Perioada analizată
Total şomeri înregistraţi
Şomeri indemnizaţi
Şomeri       neindemnizaţi
Decembrie 
6042
3326
2716
Ianuarie
5949
3310
2639
Februarie
5787
3174
2613
Martie
4946
2398
2548
Aprilie
4542
2063
2479
Mai
4508
2014
2494
Iunie
4258
1721
2537
Iulie
4504
1771
2733
August
4631
1973
2658
Septembrie
4751
2124
2627
Octombrie
4645
2175
2470
Noiembrie
4575
2255
2320

Otilia Râpan
Director Executiv

joi, 10 decembrie 2015

10.12.2015, şedinţa Consiliului Consultativ al AJOFM BN
          La şedinta de Consiliu Consultativ al AJOFM Bistriţa – Năsăud, din data de 10.12.2015, doamna director executiv Râpan Otilia a prezentat Stadiul realizării Programului de Ocupare a Forţei de Muncă al AJOFM Bistriţa – Năsăud la data de 30 noiembrie 2015 şi rezultatele Burselor Locurilor de Muncă organizate în anul 2015 de către AJOFM Bistriţa – Năsăud.