marți, 28 iunie 2016

Finalizare program de formare profesională “îngrijitoare bătrâni la domiciliu”

Astăzi 28 iunie 2016, la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud a avut loc examenul de absolvire pentru programul de formare profesională de “îngrijitoare bătrâni la domiciliu”. Cursul de calificare de “îngrijitoare bătrâni la domiciliu” s-a desfăşurat prin Centrul de Formare Profesională Bistriţa în perioada 12.04.2016 – 24.06.2016. Clasa a fost formată din 14 persoane care au beneficiat de gratuitate în formare profesională fiind persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi).
Pregatirea teoretică s-a  desfăşurat la sălile de curs ale Centrului de Formare Profesională Bistriţa, iar cea practică la Căminul Pentru Persoane Vârstnice Bistriţa, conform Protocolului de Colaborare nr.250 din 18.01.2016.
Programul  a cuprins un număr de 360 de ore de pregătire, din care pentru teorie au fost alocate 120 de ore, iar pentru practică 240 de ore.
Competenţele  dobândite în urma absolvirii acestui program de formare sunt:
- comunicarea la locul de muncă;
- aplicarea NPM şi PSI;
- asigurarea condiţiilor igienico-sanitare;
- asigurarea perfecţionării profesionale;
- completarea fişei de îngrijiri a persoanei asistate;
- gestionarea resurselor alocate;
- planificarea activităţii zilnice;
- acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată;
- acordarea primului ajutor persoanei asistate;
- asigurarea confortului bătrânului asistat;
- asistarea alimentaţiei şi administrarea alimentelor;
- mobilizarea şi transportul bătrânului asistat;
- mobilizarea şi transportul persoanei asistate imobilizate;
- respecarea şi aplicarea prescripţiilor medicale;
- supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate;
Aceasta este prima serie de absolvenţi ai cursului de “Îngrijitoare bătrâni la domiciliu”.

Otilia Râpan

Director Executiv

vineri, 17 iunie 2016

Finalizare program de formare profesională “Contabil”Un nou examen de absolvire a avut loc astăzi, 16 iunie 2016, la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud  pentru programul de formare profesională de “contabil”. Cursul de specializare de “contabil” cod COR 331302 s-a desfasurat prin Centrul de Formare Profesională Bistriţa în perioada 21.03.2016 – 15.06.2016. Clasa a fost formată din 23 de persoane care au beneficiat de gratuitate în formare profesională fiind persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi). Cei 23 de cursanţi care au finalizat 354 ore de pregătire, au participat la examenul final pentru obţinerea certificatului de absolvire de contabil.

Printre cele mai importante competenţe dobândite în urma absolvirii acestui program de specializare se numără: - întocmirea şi completarea documentelor primare, contarea operaţiunilor patrimoniale, efectuarea de calcule specifice, completarea registerelor contabile, întocmirea balanţei de verificare, întocmirea bilanţului contabil, etc.