joi, 20 septembrie 2018

20 septembrie 2018, ședinţa de Consiliu Consultativ la AJOFM Bistriţa – Năsăud
În cadrul ședinţei de Consiliu Consultativ organizată astăzi, 20 septembrie 2018, la sediul AJOFM Bistriţa – Năsăud, doamna director executiv Otilia Râpan, a prezentat
ultimele modificări legislative în ceea ce priveşte obligaţiile angajatorilor către AJOFM Bistriţa – Năsăud, conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, membrilor Consiliului Consultativ le-a fost lansată invitaţia de participare în luna următoare, la Bursa locurilor de munca pentru absolvenţi.

vineri, 31 august 2018

31 august 2018, ședinţa de Consiliu Consultativ


În cadrul ședinţei de Consiliu Consultativ organizată astăzi, 31 august 2018, la sediul AJOFM Bistriţa – Năsăud, doamna Koos Angela director executiv adjunct, a prezentat pe scurt membrilor Consiliului Consultativ proiectele implementate de ANOFM cofinanțate din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), care se afla in derulare la AJOFM Bistriţa – Năsăud, si anume:
-       Proiectul INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare, care are ca obiect principal creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare;
-       Proiect “UNIT 2 – Regiuni mai putin dezvoltate – Ucenicie si stagii pentru tinerii NEET’s”;
-       Proiect “UNIT 4 - Ucenicie si stagii pentru somerii non-NEET din Regiunile mai putin dezvoltate”;
-       Proiect „PRO ACCES ALTERNATIV RMPD – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi";
-       Proiect “ATIMOB 2 RMPD ALTERNATIV – Activare si mobilitate tineri NEETs”.

De exemplu, prin intermediul proiectului „PRO ACCES ALTERNATIV RMPD – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi", sunt susținute financiar măsurile active acordate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM) în perioada 2014- 2021, adică primele acordate șomerilor non – NEETs care s-au angajat/se angajează (activare, mobilitate), precum și subvențiile acordate angajatorilor pentru încadrarea persoanelor din următoarele categorii: cu vârsta peste 45 ani, părinți unici întreținători, șomeri de lungă durată, persoane care mai au 5 ani până la pensie.
vineri, 6 iulie 2018

06 iulie 2018, examen curs “Comunicare in limba engleza”
Cei 28 de cursanti care au finalizat programul de formare profesionala de initiere “Comunicare in limba engleza”, au participat in data de 06 iulie 2018 la examenul final de absolvire.
In perioada 29.05.2018 – 04.07.2018 s-a desfasurat prin Centrul propriu de Formare Profesionala din cadrul AJOFM Bistrita - Nasaud cursul de initiere – comunicare in limba engleza. Cei 28 de participanti la curs au beneficiat de gratuitate, deoarece au fost someri inregistrati in baza de date a agentiei. Durata programului de formare profesionala “comunicare in limba engleza” a fost de 90 de ore, din care teorie 30 de ore si practica 60 de ore.

Obiectivul general al acestui curs a fost realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa in limba engleza ( ex. Prezentarea propriei persoane in limba engleza; Utilizarea expresiilor zilnice; Cunoasterea meseriilor si descrierea propriei meserii, etc.)  
Care a fost parerea cursantilor la absolvirea acestui curs de limba engleza?
-       -  ESTE UN CURS UTIL, CARE NE FOLOSESTE IN VIATA DE ZI CU ZI! joi, 21 iunie 2018

Prezentarea proiectului “Start Up Plus in Nord-Vest” la AJOFM B-NAstazi, 21 iunie 2018, reprezentanti ai Camerei de Comert si Industrie Bistrita - Nasaud sunt prezenti la sediul AJOFM Bistrita - Nasaud pentru a prezenta somerilor proiectul cofinantat din FSE implementat de CCI B-N “Start Up Plus in Nord-Vest”. Proiectul urmareste incurajarea antreprenoriatului in Reginea de Nord-Vest a tarii, prin organizarea de cursuri de antreprenoriat pentru 550 de persoane din regiune. Din judetul Bistrita – Nasaud se vor organiza cursuri de antreprenoriat pentru aproximativ 100 de persoane. Urmatoarele activitati din proiect cuprind elaborarea uni plan de afacere, participarea la un stagiu de practică în cadrul unei întreprinderi, implementarea planului de afacere.joi, 31 mai 2018

Masă rotundă 31.05.2018, AJOFM Bistriţa – Năsăud promovează economia socialăEconomia socială, denumită informal și cel de-al treilea sector, este definită ca fiind ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.