luni, 23 martie 2015

A.J.O.F.M.Bistriţa - Năsăud, gazda evenimentelor proiectului “SPUNE-SPO 82/2020, Servicii Publice Unitare, Necesare şi Eficiente”


În perioada 17 – 19 martie 2015, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă                       Bistriţa – Năsăud, în calitate de partener în cadrul proiectului SPUNE - SPO 82/2020, Servicii                   Publice Unitare, Necesare şi Eficiente  POSDRU/123/4.1/S/129860, a organizat trei evenimente.
Marţi, pe 17 martie au avut loc o masă rotundă la care au participat mai multor categorii de entităţi cu implicare pe piaţa muncii din judeţul Bistriţa - Năsăud, precum reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului judeţul Bistriţa - Năsăud, Consiliului Judeţean Bistriţa - Năsăud, angajatorilor, patronatelor, sindicatelor, Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa - Năsăud, Direcţiei Judeţene de Statistică Bistriţa - Năsăud, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, Instituţiilor de Învăţământ, ONG-urilor, şi un focus grup cu angajatorii din judeţul Bistriţa – Năsăud.
În cadrul evenimentelor au fost discutate propunerile şi opiniile cu privire la cerințele de pe piața muncii din regiune și la îmbunătățirea cooperării Serviciului Public de Ocupare cu alte organizații și instituții relevante.
Întâlnirile au avut drept scop:
-      colectarea de informaţii despre piaţa muncii din regiune, pentru realizarea unei analize şi unei prognoze regionale despre piaţa muncii;
-      promovarea dialogului social şi a schimburilor de experienţă şi bune practici;
-      crearea unei reţele de colaborare la nivelul actorilor publici şi privaţi relevanţi de pe piaţa muncii judeţene.
La aceste întâlniri au participat şi reprezentanţi ai AJOFM Timiş, care este beneficiar al proiectului SPUNE - SPO 82/2020, precum şi reprezentanţi ai Fundaţiei Aequilibrium, Siveco România S.A, S.C. Media One S.R.L, care sunt parteneri în cadrul  proiectului SPUNE - SPO 82/2020.
Săptămâna a continuat pe 18 şi 19 martie, cu atelierul de lucru adresat personalului Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud. Prin aceste întâlniri, s-a propus consolidarea capacităţii serviciului public de ocupare de a lucra în reţea, în vederea dezvoltării serviciilor oferite.
Beneficiarii finali ai proiectului vor fi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă  şi angajatorii.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu