vineri, 24 aprilie 2015

Bursa Generală a Locurilor de Muncă, 24 aprilie 2015            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud a organizat în data              de 24 aprilie 2015, Bursa Generala a Locurilor de Muncă.
Obiectivul principal al acestui eveniment l-a constituit creşterea gradului de ocupare, prin întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă.
Pentru Bursa Generală a Locurilor de Muncă din acest an, 69 de agenţi economici din judeţul Bistriţa- Năsăud au oferit persoanelor active pe piaţa muncii aflate în căutarea unui loc de muncă, un număr de 680 de locuri de muncă vacante, după cum urmează:
- pentru persoanele cu studii superioare (de lungă şi scurtă durată) – 40 locuri de muncă;
- pentru persoanele cu studii medii şi profesionale – 640 locuri de muncă;
Principalele ramuri de activitate în care au fost oferite locurile de muncă vacante pentru persoanele cu studii superioare sunt:
- fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente;
- fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
- fabricarea echipamentelor electrice;
- fabricarea produselor din cauciuc şi a maselor plastice;
- fabricarea produselor lactate;
- industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal;
- activităti de curăţenie;
- activităţi de asigurări;
- hoteluri şi alte facilităţi de cazare;
- comerţ cu ridicata şi amănuntul ;

Principalele meserii aferente locurilor de muncă oferite pentru persoanele cu studii superioare sunt : inginer; programator producţie; director; inspector resurse umane; manager relaţii clienţi; auditor intern; manager proiect; inspector vânzări directe; consultant asigurări; tehnolog în industria alimentară; economist; expert achiziţii publice; analist studiul materialelor; consilier juridic.  
Principalele ramuri de activitate în care sunt oferite locurile de muncă vacante pentru persoanele cu studii medii şi profesionale sunt:
- industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal;
- industria metalurgică;
- lucrări speciale de construcţii;
- construcţii de clădiri;
- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
- fabricarea produselor textile;
- fabricarea echipamentelor electrice;
- fabricarea produselor din cauciuc şi a maselor plastice;
- fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente;
- fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
- comerţ cu amănuntul;
Principalele meserii aferente locurilor de muncă oferite pentru persoanele cu studii medii şi profesionale sunt : muncitor necalificat; lăcătuş mecanic; sudor; operator maşini unelte cu comandă numerică; operator mase plastice; electrician; şofer autocamion maşina de mare tonaj; confecţioner plase din sârmă; ţesătoare; confecţioner toroane la conductori electrici; confecţioner tricotaje; bucătar; ospătar; barman; agent de securitate; lucrător comercial; mecanic auto; îngrijitor clădiri; manipulant mărfuri; fierar-betonist; dulgher; excavatorist; instalator instalaţii apă-canal; motostivuitorist; cameristă hotel; agent vânzări; etc.
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă active pe piaţa muncii, au fost rugate să-şi întocmească un curriculum vitae şi să se prezinte cu acesta la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, pe strada Rodnei, nr.23, la Colegiul Tehnic “Grigore Moisil” din Bistriţa. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu